EUREKA E!4559 VIDIA-FISH

Diarienummer
Koordinator Vironova AB (publ)
Bidrag från Vinnova 158 237 kronor
Projektets löptid november 2008 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03909

Statistik för sidan