Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA E!10353 Medsense ThinFilmElectronics

Diarienummer
Koordinator Thin Film Electronics AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har implementerat NFC OpenSense i medicinförpackningar i hög volym i Jones Packagings produktion. Vi har utvecklat smartphone applikationer kopplade till NFC Opensense som använts, tillsammans med de tillverkade medicinförpackningarna, för att demonstrera lösningen för tilltänkta kunder. Vi har även visat att det är möjligt att implementera magnetiska sköldar i lösningen. Magnetiska sköldar används för att säkerställa att NFC etiketten kan användas / läsas på förpackningar som innehåller metall.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet är en process som kan användas för att implementera NFC Opensense i medicinförpackningar (och andra förpackningar) i mycket höga volymer. Det finns även möjlighet att lägga till magnetiska sköldar i förpackningarna så att etiketten kan användas i förpackningar som innehåller metall (tex så kallade blister packs). Vi hoppas och förväntar oss att detta skall leda till större gemensamma orders under 2017.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt plan och vi har haft ett mycket bra samarbete med Jones Packaging. Projektet har följt den plan som gjordes initialt mycket väl. Vi har haft god nytta av den förpackningskonsult som assisterat med implementeringen av NFC Opensense etiketten i Jones Packagings´s produktion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06473

Statistik för sidan