EUREKA E! Roamingkiller

Diarienummer 2013-03230
Koordinator OptiCaller Software AB
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet är: 1) utveckla en kommersiell mobil Centrex plattform med unik samtalsoptimering och snabb uppkoppling av samtal. DETTA HAR SKETT 2) Lansera tjänsten i Finland. Perustele har lanserat tjänsten i Finland och har nu flera kunder som nyttjar OptiCaller appen. DETTA HAR SKETT

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet Roamingkiller: OptiCaller Software AB har vidareutvecklat sin produkt OptiCaller och här fått en mera konkurrenskraftig lösning och flera nya kunder. OptiCaller Software AB har nu också startat upp ett dotterbolag i Makedonien Innovationen kring callback med lokala nummer har blivit beviljat med ett godkänt patent: http://was.prv.se/spd/pdf/NXns9lqHoPHWS3oljenFlQ/SE536538.C2.pdf

Upplägg och genomförande

STEG 1: Framställning av kravspecifikation där produkternas funktionalitet fastställdes. För OptiCaller Software var det att vidareutveckla våra befintliga appar ´OptiCaller´ med funktionalitet som snabb uppkoppling via lokala nummer och helt utan behov av DATA/Internet. STEG 2: Programvaruutveckling sker i denna fas. Apputveckling på olika SmartPhone plattformar och utveckling av vårt app management system. STEG 3: Tester genomförs och buggar åtgärdas. I denna fas testas våra appar mot Centrex plattformen. STEG 4: Färdig kommersiell produkt som kan säljas mot slutkunder.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.