EUREKA E! Roamingkiller

Diarienummer 2013-03230
Koordinator OptiCaller Software AB
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet är: 1) utveckla en kommersiell mobil Centrex plattform med unik samtalsoptimering och snabb uppkoppling av samtal. DETTA HAR SKETT 2) Lansera tjänsten i Finland. Perustele har lanserat tjänsten i Finland och har nu flera kunder som nyttjar OptiCaller appen. DETTA HAR SKETT

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet Roamingkiller: OptiCaller Software AB har vidareutvecklat sin produkt OptiCaller och här fått en mera konkurrenskraftig lösning och flera nya kunder. OptiCaller Software AB har nu också startat upp ett dotterbolag i Makedonien Innovationen kring callback med lokala nummer har blivit beviljat med ett godkänt patent: http://was.prv.se/spd/pdf/NXns9lqHoPHWS3oljenFlQ/SE536538.C2.pdf

Upplägg och genomförande

STEG 1: Framställning av kravspecifikation där produkternas funktionalitet fastställdes. För OptiCaller Software var det att vidareutveckla våra befintliga appar ´OptiCaller´ med funktionalitet som snabb uppkoppling via lokala nummer och helt utan behov av DATA/Internet. STEG 2: Programvaruutveckling sker i denna fas. Apputveckling på olika SmartPhone plattformar och utveckling av vårt app management system. STEG 3: Tester genomförs och buggar åtgärdas. I denna fas testas våra appar mot Centrex plattformen. STEG 4: Färdig kommersiell produkt som kan säljas mot slutkunder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.