Eureka 2657 Factory MOD

Diarienummer 2005-00495
Koordinator NovaCast Technologies AB - Novacast Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid april 2005 - februari 2007
Status Avslutat