EUREKA - Stöd till deltagande i samarbetsprojekt

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 812 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - februari 2009
Status Avslutat