EUREKA - Stöd till deltagande i samarbetsprojekt

Diarienummer 2008-03442
Koordinator SWEDISH ICT RESEARCH AB - SICT Swedish ICT Research AB
Bidrag från Vinnova 2 243 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - februari 2009
Status Avslutat