EUREKA - E!4471 ELFIL

Diarienummer
Koordinator Camfil Aktiebolag - Camfil Aktiebolag, Stockholm
Bidrag från Vinnova 458 640 kronor
Projektets löptid juni 2008 - augusti 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01888

Statistik för sidan