EU projektansökningar

Diarienummer 2010-01686
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - januari 2011
Status Genomfört