Ett virtuellt kortspel baserat på verkliga spelare

Diarienummer 2015-05494
Koordinator Claimony AB - ZoCom AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag hösten 2015

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa ett unikt virtuellt kortspel där deltagarna för första gången är både spelare och spelkort och där kortens värde baseras på data om spelares faktiska prestationer i kopplade speltjänster. Det övergripande projektmålet är att leverera en MVP (Minimum Viable Product) redo för marknadsintroduktion och att detta ska möjliggöra anskaffning av extern finansiering för fortsatt kommersialisering och expansion.

Resultat och förväntade effekter

Projektet förväntas resultera i en verifierad teknisk och affärsmässig modell. I det tekniska spåret ligger fokus på dataintegration, spelkoncept och balans samt fuskhantering. I det affärsmässiga spåret ligger fokus på intäktsmodell och partnerskap. Lyckat projekt förväntas öppna upp möjligheter till djupare direktintegration (native) med flera spelutvecklare och kringtjänster för att ytterligare analysera prestationsdata vilken ligger till grund för spelmekaniken.

Upplägg och genomförande

Projektet består av tre huvudspår: detaljerad förstudie, utveckling och partnerskap. Förstudien följs av utveckling medan partnerskapsspåret löper parallellt. Dessa spår delas i sin tur upp i 14 stycken arbetspaket.

Externa länkar

Webbsida för spelet Allians

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.