Ett svenskt reglab

Diarienummer 2009-04787
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting
Bidrag från Vinnova 775 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - december 2012
Status Avslutat