Ett svensk-kinesiskt samarbetsprojekt avseende Råg och Hälsa

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Bidrag från Vinnova 876 000 kronor
Projektets löptid december 2006 - december 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03540

Statistik för sidan