Ett svensk-kinesiskt samarbetsprojekt avseende Råg och Hälsa

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Bidrag från Vinnova 876 000 kronor
Projektets löptid december 2006 - december 2008
Status Avslutat