Ett revolutionerande sätt att behandla typ 2-diabetes

Diarienummer 2017-03592
Koordinator ATROGI AB - Arrhenius laboratoriet
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning SWElife Steg 2

Syfte och mål

Syftet med projektet är att profilera en läkemedelskandidat för behandling av typ 2 diabetes och göra den klar för en klinisk fas 1 studie.

Förväntade effekter och resultat

Utveckling av nya föreningar som uppfyller relevanta kriterier pre-CD och CD för behandling av typ 2-diabetes och framställning av IMPD för klinisk prövning.

Planerat upplägg och genomförande

Planen är att syntetisera och utveckla nya och patenterbara läkemedelslika föreningar med förbättrad aktivitet och biotillgänglighet. Dessa unika föreningar kommer att screenas för att inducera glukosupptag i muskler och förbättra glukostolerans i djurmodeller.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.