Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ett nationellt, individcentrerat digitalt ekosystem för hälsa, vård, omsorg, forskning och utveckling

Diarienummer
Koordinator ARTHUR D. LITTLE AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 993 176 kronor
Projektets löptid april 2016 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg

Viktiga resultat som projektet gav

Mycket har skrivits och diskuterats om digitaliseringens möjligheter att skapa värde möjligheter inom hälsa, vård och omsorg och ambitiösa mål har ställts upp. Men betydligt mindre energi, kraft och mod har lagts på att analysera vilka hinder som måste överbryggas för att uppnå dessa mål och vilka svåra beslut som behöver fattas samt vilka åtgärder som behöver genomföras i närtid av relevanta aktörer inom politik, vård och omsorg, akademi och industri. Detta projekts ambition är att fylla detta vakuum och kommunicera de rekommendationer som faller ut av de två första stegen.

Långsiktiga effekter som förväntas

I rapporten presenteras banbrytande idéer för hur informationsförsörjningen inom vården och omsorgen inklusive egenvård och förebyggande aktiviteter - kan och bör utformas för att e-hälsovision för 2025 ska kunna uppnås. Förslagen syftar till att förbättra förutsättningarna för såväl vård och omsorg som för forskning och utveckling - och därmed för svenska företag på den svenska och den internationella marknaden.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i tre faser: faktainsamling, visionsutveckling och utveckling av rekommendationer, samt kommunikation av resultat. Viktig input har föranlett en ordentlig fördjupning i lagringsprinciper och litteraturgenomgången för att på ett begripligt sätt kunna formulera och stå för det förslag för tjänst för lagring av individdata som läggs fram i rapporten. Under faktainsamlingsfasen genomfördes djupgående intervjuer med ledande representanter för centrala aktörer inom e-hälsoområdet. Seminarier har hållits kring nya principer för informationslagring.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02145

Statistik för sidan