Ett multiplext diagnostiskt test för XDR TB

Diarienummer 2013-04626
Koordinator Olink AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid november 2013 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Hälsa och sjukdomsprevention - ett samarbete mellan Sverige och Indien

Syfte och mål

Utveckling av ett multiplexat test för flergradigt resistent tuberkulos.

Resultat och förväntade effekter

Utveckling av ett test som klarar av detektion och typning av tuberkulos även i perifera laboratorier utan specilistkomptenens eller avancerad utrustning.

Upplägg och genomförande

Steg 1. Validering och standardisering av metoder samt jämförelsemot nuvarande standard inom TBC testning. Steg 2. In-lab validering samt design av kommersiell prototyp Steg 3. överföring hela processen till Indien och validering på plats Steg 4. Klinisk validering i tänkt användarmiljö i Indien.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.