Ett genusperpektiv på IKT-forskningsorganisationer och forskningsprocesser i förändring

Diarienummer 2008-01787
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - november 2012
Status Avslutat