Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ett genusperpektiv på IKT-forskningsorganisationer och forskningsprocesser i förändring

Diarienummer
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - november 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01787

Statistik för sidan