Ett första steg mot nya självförsörjande vibrationssensorer

Diarienummer 2018-04274
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Maskinelement
Bidrag från Vinnova 494 786 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling - 2018

Syfte och mål

Vibrationssensorer är oftast skrymmande, tunga och behöver drivas med extern elektricitet vilket hämmar dess industriella användning. Triboelektriska nanogeneratorer (TENG) har visats kunna generera elektricitet från olika typer av vibrationer. Projektets syfte är att utveckla tidiga prototyper av nya, små, självförsörjande TENG vibrationssensorer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att fokusera på tidig utveckling av TENG baserade självförsörjande vibrationssensorer baserade på flytande metall, en lösning som kan generera elektrisk potential vid olika typer av vibrationer. Projektet förväntas visa fördelarna med denna nya sensorteknologi jämfört med de sensorer som finns på marknaden idag.

Planerat upplägg och genomförande

Det första steget i projektet är att ta fram en första prototyp av TENG-sensor baserad på flytande metall. Nästa steg är at utvärdera struktur och materialegenskaper och dess påverkan på sensorns känslighet och stabilitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.