Ett angrepp mot förödande växtpatogener för ett miljömässigt hållbart Svenskt jordbruk

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Botaniska institutionen
Bidrag från Vinnova 2 070 000 kronor
Projektets löptid augusti 2011 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att fördjupa SE:s integrering och vidareutbildning inom sin forskargärning och att vidga hennes nätverksverksförmåga och självständiga utveckling. Detta har med råge implementerats. SE har fått Docentkompetens, ett stort nätverk av forskare med likasinnat intresse och publicerat tre artiklar (en av de tre är accepterad, men ej publicerad än).

Resultat och förväntade effekter

Vi förväntade oss att genomföra en studie av oomyceten Phytophtora infestans infektionsstrategier, vilket har genomförts till viss del. Det har visat sig att de stammar vi haft inte är stabila (de infekterar och växer på ett icke-reproducerbart sätt), dessutom hade vi problem med växterna i växthuset på SU. Efter flertalet kontakter med kollegor inom samma område, beslöt vi oss för att spendera SEs tid mer produktivt. Hon återgick då till att studera en annan växtpatogen på Solanaceae, Pyreonochaeta lycopersici, som har genererat två publikationer (en tredje på väg).

Upplägg och genomförande

Upplägget var mycket strukturerat. Oomycetkulturerna hölls och genererades på KTH, tomat och potatisplantor genererades i växthusen på SU. De vetenskapliga analyserna efter infektion genomfördes delvis på SU och delvis på KTH. Tyvärr fick vi dock problem med oomycet-kulturerna på KTH efter en tid, och problem med växthusen på SU (mycket enkla) vilket gjorde de tidigare försöken omöjliga att reproducera. Därvid ändrade vi vår forskningsstrategi för att inte förlora tid och investerat kapital.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01330

Statistik för sidan