Etranet 2006-2007

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid juni 2006 - juni 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-03193

Statistik för sidan