Etapp2: IKT för snabba beslut om farliga ämnen

Diarienummer
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - CBRN skydd och säkerhet
Bidrag från Vinnova 4 325 725 kronor
Projektets löptid juni 2011 - maj 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02165

Statistik för sidan