Etablering av testbäddar inom SLL Innovation

Diarienummer
Koordinator Danderyds sjukhus AB - DS Innovation
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att undersöka hur testbäddsverksamhet kan implementeras på olika kliniker och avdelningar i sjukvården. Processer, avtal och arbetssätt har skapats och nätverk har byggts för ökad samverkan med klinisk personal. Fokus för testbädden är provuppställningar, kliniska prövningar, samt bedömning och utvärdering av innovativa produkter i tidiga skeden. Målet har uppfyllts genom att en klinisk prövning är uppstartad och en provuppställning genomförs enligt framtagna modeller och rutiner.

Resultat och förväntade effekter

SLL Innovation har på en klinik på Danderyds sjukhus skapat kontakter och rutiner för hur företag och nya produkter tas emot och prövas där. En tydlig effekt är att en ny studie på uppdrag av företaget Otto Bock har hunnit påbörjas enligt skapade rutiner. SLL Innovation har etablerat kontakter inom primärvården i SLSO och tillsammans med CeFAM arbetat fram riktlinjer för hur samarbetet och rutiner ska byggas upp. En utförlig plan för vidare implementering inom ramen för den fullständiga ansökan har tagits fram.

Upplägg och genomförande

Förstudien avgränsades till att behandla två case, (1) en klinisk prövning på Danderyds sjukhus och (2) en provuppställning på två vårdcentraler inom SLSO. Upplägget innebar att närmare kontakter kunde knytas med dessa verksamheter och under arbetets gång skapade vi rutiner och modeller som direkt testades och sedan omarbetades. Tillsammans med klinisk personal och berörda chefer utvärderades erfarenheterna och arbetssättet för vidare utveckling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.