ESNA/ITEA European Sensor Network Architecture

Diarienummer
Koordinator Communication Research Labs Sweden AB
Bidrag från Vinnova 285 000 kronor
Projektets löptid november 2006 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03424

Statistik för sidan