ESNA, European Sensor Network Architecture

Diarienummer
Koordinator EGC Electronic Guard Center Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 370 000 kronor
Projektets löptid november 2006 - september 2009
Status Avslutat

Externa länkar