ESNA, European Sensor Network Architecture

Diarienummer
Koordinator LANSEN TECHNOLOGY AB - Emwitech AB
Bidrag från Vinnova 570 000 kronor
Projektets löptid november 2006 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-01942

Statistik för sidan