ESG Knowledge, Investments and the Allocation of Talent

Diarienummer 2016-04629
Koordinator Swedish House of Finance
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Att undersöka individers beteende kring ESG-investeringar samt göra relevant företagsdata tillgänglig till forskare vid svenska universitet.

Förväntade effekter och resultat

Vi undersöker i vilken utsträckning individer agerar efter företags ESG-mått i två specifika forskningsprojekt som delar en databas över svenska börsbolags ESG-mått som insamlas tillsammans med ett företag i den privata sektorn. Forskningen söker att belysa vilken betydelse ESG-dimensionen har för finansiellt beslutsfattande.

Planerat upplägg och genomförande

Forskningen leds av Anders Anderson och Daniel Metzger, Handelshögskolan i Stockholm, samt David Robinson, Duke University, North Carolina, USA. ESG-data samlas in tillsammans med Resility.

Externa länkar

www.houseoffinance.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.