ESG Knowledge, Investments and the Allocation of Talent

Diarienummer 2016-04629
Koordinator Swedish House of Finance
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Att undersöka individers beteende kring ESG-investeringar samt göra relevant företagsdata tillgänglig till forskare vid svenska universitet.

Förväntade effekter och resultat

Vi undersöker i vilken utsträckning individer agerar efter företags ESG-mått i två specifika forskningsprojekt som delar en databas över svenska börsbolags ESG-mått som insamlas tillsammans med ett företag i den privata sektorn. Forskningen söker att belysa vilken betydelse ESG-dimensionen har för finansiellt beslutsfattande.

Planerat upplägg och genomförande

Forskningen leds av Anders Anderson och Daniel Metzger, Handelshögskolan i Stockholm, samt David Robinson, Duke University, North Carolina, USA. ESG-data samlas in tillsammans med Resility.

Externa länkar

www.houseoffinance.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.