Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ESCAPE Cancer - Engineerade SCAffoldProteiner Engagerade för CANCER-terapi

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för läkemedelskemi
Bidrag från Vinnova 4 972 200 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2019
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04060

Statistik för sidan