ERSA-kongressen 2010

Diarienummer 2009-00157
Koordinator INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN I JÖNKÖPING AB - Internationella Handelshögskolan
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - december 2010
Status Avslutat