Erfarenhetsutbyte Inkubatorer

Diarienummer 2015-06234
Koordinator HELSINGBORGS KOMMUN - Näringslivs- och destinationsutveckling
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2017
Status Pågående
Ansökningsomgång Inkubationsstöd Erfarenhetsutbyte

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är för THINK att dela med sig av erfarenheter kring hur det är att driva en teknikfokuserad startupaccelerator, samt att få ta del av erfarenheter och kunskap från andra aktörer i det svenska inkubatorsystemet.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat är följande: - Fler kontakter med inkubatorer nationellt i Sverige - Få kunskap för att förbättra vår inkubatorprocess - Ge kunskap för att förbättra andras process

Planerat upplägg och genomförande

Vi planerar att följa det upplägg som från Vinnovas håll ligger till grund för denna ansökan.

Externa länkar

http://thinkaccelerate.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.