Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Erfarenhetsutbyte Inkubatorer

Diarienummer
Koordinator HELSINGBORGS KOMMUN - Näringslivs- och destinationsutveckling
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är för THINK att dela med sig av erfarenheter kring hur det är att driva en teknikfokuserad startupaccelerator, samt att få ta del av erfarenheter och kunskap från andra aktörer i det svenska inkubatorsystemet.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat är följande: - Fler kontakter med inkubatorer nationellt i Sverige - Få kunskap för att förbättra vår inkubatorprocess - Ge kunskap för att förbättra andras process

Planerat upplägg och genomförande

Vi planerar att följa det upplägg som från Vinnovas håll ligger till grund för denna ansökan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06234

Statistik för sidan