Erfarenhetsutbyte Inkubatorer 2018-2019

Diarienummer 2018-02551
Koordinator ENTREPRENÖRSARENAN BOHUSLÄN IDEELL FÖRENING
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Denna ansökan avser en delfinansiering av resekostnader och egen tid för att delta i det nationella erfarenhetsutbytet mellan inkubatorer. Entreprenörsarenan Bohuslän ideell förening som verkar för lokal och regional utveckling och stödjer entreprenörer och företagsamhet som med egna initiativ vill klara vägen från utbildning/idéer till etablering. Föreningen verkar ambulerande i Fyrbodals 14 kommuner.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat är att vid ERFA-träffar möta de andra inkubatorerna och knyta kontakter

Planerat upplägg och genomförande

Entreprenörsarenan kommer att delta på ERFA-träffarna och andra sammankomster som SISP erbjuder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.