EraSME OptiComp

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 3 507 000 kronor
Projektets löptid november 2006 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03985

Statistik för sidan