EraSME MaxContact

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 766 000 kronor
Projektets löptid oktober 2006 - april 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03827

Statistik för sidan