EraSME MaxContact

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 766 000 kronor
Projektets löptid oktober 2006 - april 2009
Status Avslutat