EraSME HIPP Max

Diarienummer 2009-04562
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Elektronik
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - november 2012
Status Avslutat