EraSME HIPP Max

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Elektronik
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - november 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04562

Statistik för sidan