Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EraSME 6th call CAMTROL

Diarienummer
Koordinator Algoryx Simulation AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - november 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projekt avser utveckla ett intelligent auto-adaptivt maskinkontrollsystem för tillverkningsprocesser med robotar. Nuvarande kontrollsystem kan endast programmeras statiskt, d.v.s. robotaxlar rörs enligt en förberäknad bana. Robotens nogrannhet begränsas av ett datorprogram. Det föreslagna intelligenta kontrollsystemet håller en kopia av arbetsstyckets 3D-geometri. Detta tillåter kontrollsystemet att beräkna axelpositioner i realtid, medan roboten arbetar. Robotaxlarna befrias därmed från interpoleringsfel och följer den riktiga ytan inte en interpolerad bana nära ytan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Effekter och resultatEftersom maskinkontollen blir medveten om geometrin hos arbetsstycket kan man öka noggrannheten och kvaliten på arbetsstyckets ytstruktur och form. Exempelvis blir det möjligt att använda realtidsmätningar av verktygs- och munstycksförslitningar och dynamiska effekter som sprickor eller andra defekter. Detta tillåter kontrollsystemet att auto-anpassa parametrar och dynamiskt reducera eller öka matningshastighet och skärdjup, vilket ökar konturkvaliten hos arbetsstycket. Ett förbättrat maskinkontrollsystem kan reducera tillverkningskostnader för fabrikanter genom tidsoptimerade axelrörelser, spara resurser genom bättre utnyttjande av verktyg/munstycken och generellt förbättra effektiviteten hos skärningsprocesser genom dynamisk anpassning för att uppnå optimala maskinparametrar.Vi har i mindre omfattning kunnat använda och anpassa våra färdiga programvaror och teknologier, och i större omattning fått ägna oss åt relativt grundläggande R&D för kollisions detektion av parametriskt beskrivna ytor. Detta har varit rejält utmanande rent tekniskt, men är samtidigt också strategiskt viktigt för Algoryx. Det är också en verksamhet som vi fortsätter att arbeta med och våra aktiviteter inom CAMTROL fortsätter bortom den del som vi fått delfinansierad av VINNOVA.Samarbetet och nätverksbyggandet med Chalmers, Frauenhofer och tyska företaghar stort värde för Algoryx eftersom de öppnar den stora tyska marknaden.

Upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan svenska och tyska projektdeltagare inom ramen för ERA-SME. Algoryx ämnar leverera metoder och mjukvara för geometriska störningsberäkningar och för dynamiska kinematiska banor hos verktyget och andra mekaniska delar, vilket skall användas av CAM-processens styralgoritmer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01473

Statistik för sidan