Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Enklare faderskaps-/föräldraskapsbekräftelse - Utveckling av digitalt arbetssätt

Diarienummer
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Center för eSamhället
Bidrag från Vinnova 630 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att öka rättssäkerheten för barn och föräldrar genom en snabbare och mer korrekt hantering och att effektivisera handläggningsprocessen för familjerätt och Skatteverket. Det digitala informationsutbytet ger en väsentligt kortare handläggningstid och modernt arbetssätt jämfört med att informationen skickades analogt och hanterades manuellt. Det innebär att rättssäkerheten blir högre. Föräldern som bekräftat föräldraskapet får även sin föräldrapenning snabbare.

Resultat och förväntade effekter

Vetlanda, Gotland och Malmö använder tjänsten med positiva resultat. Intresset för att ansluta är stort hos kommuner. En effekt är att kommunerna har effektiviserat arbetssätt och processer. De har även insett möjligheten att effektivisera verksamheten med digitalisering på andra områden. Skatteverket minskar tiden att hantera ärenden som kan leda till omfördelning av 1-2 årsarbetskrafter vid full anslutning. SKL inrättar en tjänst med inriktning på familjerätt för medlemsstöd.

Upplägg och genomförande

Projektets arbetssätt där vi har arbetat med en digital handläggningsprocess på kort sikt och drivit på en policyförändring av Föräldrabalken på lång sikt har varit framgångsrikt. Projektet har varit ett bra lokomotiv för modernisering av familjerätternas arbetssätt. Samverkan mellan många parter och därmed många beroenden är dock komplicerat. Trots förskjutningar i tidplan med resursförändringar som följd har arbetet fungerat bra tack vare att alla parter bibehållit sitt engagemang i projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03084

Statistik för sidan