Enklare faderskaps-/föräldraskapsbekräftelse - Utveckling av digitalt arbetssätt

Diarienummer 2016-03084
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Center för eSamhället
Bidrag från Vinnova 630 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Utveckling våren 2016

Syfte och mål

Syftet är att öka rättssäkerheten för barn och föräldrar och att effektivisera handläggningen för kommunernas familjerätt och Skatteverkets folkbokföring genom en snabbare och mer korrekt process - en digital dubbelriktad informationsöverföring mellan Skatteverket och alla svenska kommuner med början i projektets pilotkommuner. Målet är att ta fram lösningsdesign, säkerställa nationellt hållbar lösning, bidra i teknisk utveckling och stödja implementering i pilotkommunerna. Vid avslut har det nya arbetssättet införts 1-6 i pilotkommuner.

Förväntade effekter och resultat

Fullt infört ger projektet en besparing på följande summa/år: Minskad handläggningstid kommuner ca 50 mkr Skatteverket ca 5,5 mkr Lägre portokostnader kommuner +Skatteverket ca 1 mkr Lägre skanningskostnader Skatteverket 0,27 mkr Ökad rättssäkerhet och kortare väntetid på föräldrapenning för föräldrar Fungerande informationsutbyte med dokumenterade krav för teknik och innehåll Färdigutvecklat användargränssnitt för respektive pilotkommun Infört digitalt arbetssätt med dokumentation av kommuners behov att använda i nationellt spridningsarbete. Plan för nationell spridning

Planerat upplägg och genomförande

Utveckling av det digitala informationsutbytet tas fram mellan Skatteverket och IT-leverantörerna och IT-leverantörerna och pilotkommunerna. Anpassning av verksamhetssystem och kommunernas arbetssätt tas fram mellan IT-leverantörerna och pilotkommunerna med stöd av SKL. SKL ansvarar för projektsamordning där plattform bereds för överenskommelser, erfarenhetsutbyte, sammanställning av krav och behov av generell karaktär, stöd till pilotkommunerna i införandet av det nya digitala arbetssättet och koordinering av nationell spridning.

Externa länkar

Möjlig alternativ plats för informationen om projektet Projektet drivs med SKL som samordnare. Information om projektet, resultat och spridning kommer presenteras via SKL

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.