Enkel omställning för energieffektiva torkmetoder i bla Miljonprogrammen

Diarienummer 2013-02616
Koordinator Knycer AB
Bidrag från Vinnova 160 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - mars 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Syftet med projektet var att kunna erbjuda miljösmarta och energisnåla produkter till fler kund och marknadssegment och därigenom minska energislöseriet i tvättstugor i miljonprogram och andra fastigheter. Målet var att kunna presentera detta under 2014. Mål uppfyllelse- Nej Knycer har under projekttiden drabbats hårt av ekonomiska svårigheter och projektet har inte kunnat fullföljas.

Resultat och förväntade effekter

Knycer har under projekttiden drabbats hårt av ekonomiska svårigheter och projektet har inte kunnat fullföljas.

Upplägg och genomförande

Knycer har under projekttiden drabbats hårt av ekonomiska svårigheter och projektet har inte kunnat fullföljas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.