Enkel analys av den nya generationens sekvensdata

Diarienummer 2013-00245
Koordinator Qlucore AB
Bidrag från Vinnova 2 348 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudmålet med projektet var att ta fram en programmodul (beta status)för analys av nästa generations sekvensdata (NGS) som skulle passa i Qlucore Omics Explorer. Huvudmålet har uppnåtts och det går idag att analysera NGS data i Qlucore Omics Explorer. Syftet med modulen var att den skulle möjliggöra enklare analys av sekvensdata för användare såsom biologer och medicinare som inte är tränade bioinformatiker eller analytiker och det är precis vad modulen möjliggör.

Resultat och förväntade effekter

Då modulen fortfarande i är beta status och en del annan funktionalitet som inte är NGS relaterad måste komma på plats innan en fullständig lansering kan ske kan resultatet inte mätas än. Det förväntade utfallet är oförändrat jämfört med projektstart. NGS modulen kommer att bli en enormt viktig komponent i Qlucores framtida erbjudande.

Upplägg och genomförande

Beskrivna förändringar i kravbild och marknad har också medfört förändringar i projektet. Generellt har det underliggande upplägget med inkrementell utveckling återigen visat sig vara robust och förändringar har varit möjliga att fasa in utan stora problem. Förändringarna har medfört att arbetsbördan varit större än planerat och det har haft konsekvensen att projektet blivit förlängt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.