ENIAC MERCURE

Diarienummer 2010-00110
Koordinator SHT Smart High-Tech Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 841 223 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2012
Status Avslutat