ENIAC Last-Power

Diarienummer
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - mars 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00161

Statistik för sidan