ENIAC Last-Power

Diarienummer 2010-00161
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - mars 2014
Status Avslutat