Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ENIAC INCITE-Intelligent Catheters in Advanced Systems for Interventions

Diarienummer
Koordinator Silex Microsystems AB
Bidrag från Vinnova 3 729 600 kronor
Projektets löptid mars 2014 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

En Sensor revolution tack vare MEMS-tekniken pågår på bred front. Miniatyriserade system öppnar nya möjligheter för MIS kirurgi &smarta katetrar. Inom INCITE projektet har bla utvecklats ny teknik inom MEMS/MUT- sensorer, med första prototyper att användas i intelligenta MIS kartetrar Dessa nya instrument har som mål att påskynda nya behandlingsmetoder av hjärt-kärlsjukdomar. Silex bidrag inom INCITE att etablera &utveckla nya material & produktions metoder för att producera avancerade PZT-baserade ultraljudssensorer (p-MUTs) har uppnåtts och validerats experimentellt.

Resultat och förväntade effekter

Tillverknings teknologin av nytt piezo elektrisk material (PZT) har etablerats i Silex bådafabriker i Järfälla först som forskningsprojekt (6") och sedan som utvecklings process (8") En fungerande lab uppställning av ny komponenter har använts för att validera det nya konceptet Ett dedikerat team av 6 partners under Silex ledning har specat, designat och tillverkat olika ultraljuds kameror (p-MUTs) samt testat dess funktionallitet inom INCITE. Fungerande labuppställning på TRL nivå <5 har etablerats med tillverknings teknik på trl nivå 7 i enlighet med de förväntade effekterna.>

Upplägg och genomförande

Konsortiet var organiserat kring 5 arbetspaket och Silex ledde ett AP och deltog aktivt i ledningsgruppen. Teknik utveckling av nya sensorer gjordes som task leader i ett annat AP. 22 erfarna halvledare / MEMS-tilleverkare, material & packaging-specialister som Silex samarbetat tight med. Med 6 av dessa Int´l partners har ett fördjupat samarbete etablerats. Tack vare öppen samverkan med marknadsledande katetertillverkare samt medtech företag i världsklass har Silex fått en mycket djupare förståelse kring nya smarta katetrar för behandling av hjärt-och kärlsjukdomar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-01133

Statistik för sidan