ENIAC INCITE-Intelligent Catheters in Advanced Systems for Interventions

Diarienummer 2014-01133
Koordinator Silex Microsystems AB
Bidrag från Vinnova 3 729 600 kronor
Projektets löptid mars 2014 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

En Sensor revolution tack vare MEMS-tekniken pågår på bred front. Miniatyriserade system öppnar nya möjligheter för MIS kirurgi &smarta katetrar. Inom INCITE projektet har bla utvecklats ny teknik inom MEMS/MUT- sensorer, med första prototyper att användas i intelligenta MIS kartetrar Dessa nya instrument har som mål att påskynda nya behandlingsmetoder av hjärt-kärlsjukdomar. Silex bidrag inom INCITE att etablera &utveckla nya material & produktions metoder för att producera avancerade PZT-baserade ultraljudssensorer (p-MUTs) har uppnåtts och validerats experimentellt.

Resultat och förväntade effekter

Tillverknings teknologin av nytt piezo elektrisk material (PZT) har etablerats i Silex bådafabriker i Järfälla först som forskningsprojekt (6") och sedan som utvecklings process (8") En fungerande lab uppställning av ny komponenter har använts för att validera det nya konceptet Ett dedikerat team av 6 partners under Silex ledning har specat, designat och tillverkat olika ultraljuds kameror (p-MUTs) samt testat dess funktionallitet inom INCITE. Fungerande labuppställning på TRL nivå <5 har etablerats med tillverknings teknik på trl nivå 7 i enlighet med de förväntade effekterna.>

Upplägg och genomförande

Konsortiet var organiserat kring 5 arbetspaket och Silex ledde ett AP och deltog aktivt i ledningsgruppen. Teknik utveckling av nya sensorer gjordes som task leader i ett annat AP. 22 erfarna halvledare / MEMS-tilleverkare, material & packaging-specialister som Silex samarbetat tight med. Med 6 av dessa Int´l partners har ett fördjupat samarbete etablerats. Tack vare öppen samverkan med marknadsledande katetertillverkare samt medtech företag i världsklass har Silex fått en mycket djupare förståelse kring nya smarta katetrar för behandling av hjärt-och kärlsjukdomar.

Externa länkar

Offentlig sammanfattning av projektet Projektets hemsida som Silex ansvarat för som Dissemination leder för hela projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.