ENIAC GreenElec Stena

Diarienummer
Koordinator Stena Technoworld Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 131 660 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har nått syftet att sammankoppla innovationer inom design och elektronikkomponentval med återvinningsprocesserna. Flertalet av de produkter som vi utvärderat har ännu inte nått så stora insamlingsvolymer så tydliga förbättringseffekter kan visas. Tydligt att teknikskiftet till icke kvicksilverinnehållande lampor respektive bakbelysning ger möjlighet till en annan design. Kunskapsutbytet som skett om vilka återvinningsprocesser respektive produktionsprocesser ger effektivare användning av resurser. Design beror både på funktion och möjliga produktionsmetoder

Resultat och förväntade effekter

Bra kontakt med producentledet och vet nu vilken kunskap de har om innehållet i sina kretskort. Om en BOM (Bill of material) eller FMD (Full material declaration) inte följer en standard så är det svårt att använda den. Att partnern som skulle stå för identifieringen av kretskort i återvinningsprocessen fick lämna projektet under sista året gjorde att vi inte kunde få ut bra resultat och effekt av att använda BOM/FMD. Då särskilt intresse var kring metaller i kretskort som idag inte återvinns på optimalt sätt, saknas resultat som är nödvändiga för bedömningar av den nya tekniken.

Upplägg och genomförande

Projektupplägget var mycket bra med tydliga mål och delmål. Dock blev projektet för brett för att vara optmalt. Det produktklivscykel som skulle få plats i projektet blev för lång. För oss återvinnare svårt att få fram provmaterial från producenter för större tester. Vi skulle utvärdera var ju på nya produkter som ännu inte samlas in som avfall. Och att en viktig del får oss inte kunde genomföras var mycket negativt som helhet. Med positiva var utbytet av kunskap med designers hos producenter och deras underleverantörer. Faktiska situationer diskuterades och konkreta resultat nåddes

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.