Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ENIAC CAJAL4EU

Diarienummer
Koordinator Silex Microsystems AB
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - november 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00132

Statistik för sidan