ENIAC CAJAL4EU

Diarienummer 2010-00132
Koordinator Silex Microsystems AB
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - november 2013
Status Avslutat