Engineer to Engineer

Diarienummer 2015-06197
Koordinator Ingenjörer utan gränser
Bidrag från Vinnova 844 301 kronor
Projektets löptid december 2015 - juli 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att möjliggöra praktik för nyanlända ingenjörer, målet var 15-20 praktikplatser. Engineer to engineer har genomförts i samarbete med 20-tal företag samt kommunförbundet GR, IVA och en branschorganisation. Bland företagen finns de tre stora ingenjörsföretagen i Göteborgsregionen: Eriksson, Volvo och SKF. Detta har tagit längre tid och krävt mer arbete än vi räknade med, eftersom vi missbedömde trögheten i stora organisationer. Vi hade vid projektets slut 31/7 nått fram till 20 praktikplatser och 3 jobb.

Resultat och förväntade effekter

Vårt ursprungliga fokus var asylsökande ingenjörer. Vi har under projektets gång har även andra grupper av akademiker som kunnat få praktik, tex som HR-administratör och projektledare. Vi har även valt att vara flexibla i attityden till var människor befinner sig i integrationsprocessen, att se ingenjören och dennes kunskap och behov. Vi har många gånger bättre kontakter och större möjlighet att hjälpa kvalificerade ingenjörer till praktik än tex arbetsförmedlingen.

Upplägg och genomförande

20 ingenjörer har fått praktik, målet var 15-20 ingenjörer, 3 ingenjörer har fått jobb. 3 personer av kategorin ´annat´ har fått praktik Tre konferenser anordnades med hög närvaro. Utvärdering visar att framförallt svenska deltagare upplevde dessa tillfället mycket positivt. Utöver vår initiala lista med 35 ingenjörer är ytterligare 50 ingenjörer idag registrerade i vår databas Vi ser att ett nätverk har etablerats bland ingenjörerna som nu har kontakt med varandra och hjälper varandra in i Sverige. Detta sker i en större omfattning än vi initialt räknade med.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.