Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Engångs- eller returförpackningar för effektiva och kundanpassade godstransportsystem

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 3 160 740 kronor
Projektets löptid januari 2009 - augusti 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att utveckla testa och implementera ekonomiska och miljöinriktade modeller för utvärdering av lägsta ´foot-print´ när engångs- eller returförpackningar används i flöden (B2B)

Långsiktiga effekter som förväntas

Huvudsakligt resultat skall vara en modell som är till hjälp vid val av kundanpassade miljöorienterade förpackningslösningar för industrin.

Upplägg och genomförande

Fallstudier där forskaren aktivt finns på plats ifallstudieföretaget för att samla data. Data från dessa studier kommer att analyseras i simuleringsmodeller, som sedan kommer leda till utveckling av en modell som kan användas av industrin vid val av förpackningssystem

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01767

Statistik för sidan