ENERGY MANAGEMENT ON SMART GRID USING EMBEDDED SYSTEMS

Diarienummer 2011-02340
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 1 058 971 kronor
Projektets löptid september 2011 - december 2013
Status Avslutat