ENERGY MANAGEMENT ON SMART GRID USING EMBEDDED SYSTEMS

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 1 058 971 kronor
Projektets löptid september 2011 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02340

Statistik för sidan