Energivattenlås

Diarienummer 2012-02228
Koordinator TRÄKOMPONENTGRUPPEN TKG AB - TKG-Träkomponentgruppen AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - december 2012
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Målet är att kombinera avlopp och ventilationssystem så att energibehovet minskar i bostadsbyggnader. Projektet är en utveckling av en komponent för energiåtervinning inom trämassivt byggande. Syftet är att ta tillvara den energin genom en kombibrunn för avloppsvatten och frånluft i badrummet. I projektet ska en samordning och effektivisering av dessa två komponenter göras. Genomfört prov visar att strömningen i de två vattenflödena ökar värmeöverföringen med ca 50 %.

Resultat och förväntade effekter

Genomfört prov för kontroll av energivattenlåsets funktion rörande värmeöverföringen från det varma avloppsvattnet till inkommande kallt vatten avsett för varmvattenberedning och dess beroende av cirkulationen i varmvattentanken visar att strömningen i de två vattenflödena ökar värmeöverföringen med ca 50 % vilket indikerar att ett utvecklat system bör kunna reducera energibehovet väsentligt.

Upplägg och genomförande

Utveckla prototyp av Energivattenlåset genom (PTC AB i Skellefteå) och Institutionen för Energiteknik vid KTH. Arbetsplan för praktisk tillämpning har skett i samverkan med andra energibesparande enheter inom bostadsbyggnader. För studium av vattnets rörelse (strömningen) för värmeöverföringen i vattenlåset har prov genomförts. Norconsult AB har ansvarat för projekteringen och utvärderingen och resultatredovisningen. Innovationsarbetet svarar Tetex AB David Södergren och TKG AB Olle Jakobsson för. Testerna har utförts på PTC i Kåge, av Olov Jakobsson TKG AB.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.