Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Energilabbet

Diarienummer
Koordinator AKTIEBOLAGET UPPSALA KOMMUNS INDUSTRIHUS
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Förstudie Energilabbet är en vidareutveckling av pågående försöksverksamhet inom Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län, där offentlig sektor tillgängliggör resurser och verksamheter i form av byggnader, anläggningar och fastigheter där kunder och leverantörer utvecklar och tillämpar nya lösningar tillsammans inom miljö- och energiområdet. Målet med förstudie Energilabbet har varit att utvärdera pågående testbäddsverksamhet samt identifiera möjligheter för vidareutveckling.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förstudie Energilabbet har visat att det pågående samarbetet mellan STUNS Energi och de tre kommunala bolagen har stor potential att innefatta ett förankrat Energilabb, samt utökas i omfattning. Erfarenheterna från förstudien bidrar till en ökad effektivitet i arbetet med testverksamhet, vilket öppnar upp för möjlighet att inkludera fler bolag i samarbetet. Genom Energilabbet ges innovatörer, entreprenörer och startup-bolag tillgång till verkliga användarmiljöer för test och demonstration, liksom kommunal verksamhet ges stöd i arbetet mot hållbarhet inom energiområdet.

Upplägg och genomförande

Förstudien har genomförts med STUNS Energi som projektkoordinator i samarbete med tre kommunala fastighetsbolag: Skolfastigheter AB, Industrihus AB, Sport- och Rekreationsfastigheter AB. Inom förstudien har pågående testbäddsverksamhet utvärderats och projektparternas roll har definierats inom konstellationen. En arbetsmodell för hur testinstallationer initieras och genomförs har förankrats hos relevanta parter. För att ge ytterligare utväxling för testbäddsverksamheten har olika kommunikationsvägar identifierats och utvärderats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04973

Statistik för sidan