Energieffektiv och höghastighets-transmission i optisk fiber kommunikation

Diarienummer 2017-05228
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Vår vision är att utveckla ny teknologi och metoder för optisk kommunikation som uppfyller samhällets framtidens behov för uthållig data transmission med hög kvalitet, samt skapa en effektiv metod för överföring av uppnådda resultat till industrin. Detta leder till större internationell konkurrenskraft för både de deltagande företagen och för akademien. I detta projekt kommer vi fokusera på optisk fiber kommunikation genom att arbeta med högst relevanta teman; kapacitet och energiförbrukning i både korta och långa system.

Förväntade effekter och resultat

Utveckla riktlinjer och tekniska krav för spektral-effektiv modulation i tranceivers för nästa generations system. Leverera uppskattningar för energiförbrukning hos nästa generationers tranceivers för korta och långa transmissionssystem för att möjliggöra energi-effektiva designer och implementationer. Föreslå digitala algoritmer och sub-systemlösningar för att uppfylla framtidens krav på ökad kapacietet och energi-effektivitet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innehåller 3 arbetspaket: artbetsledning, tranceivers med ökad kapacitet, och energi-effektivitet. En ledningsgrupp kommer träffas årligen för att bestämma priorieter och strategier. Denna grupp kommer även arbeta med förberedelser inför en större ansökan, inklusive diskussioner med andra potentiellt ingående företag. Förhoppningen är att denna är redo när detta projekt tar slut.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.