Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Energieffektiv och höghastighets-transmission i optisk fiber kommunikation

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har i detta projekt bidragit med riktlinjer och krav för spektral-effektiv modulation i tranceivers för nästa generations system. Mer specifikt handlar det om uppskattningar för energiförbrukning hos nästa generationers tranceivers för korta och långa transmissions-system för att möjliggöra energi-effektiva designer och implementationer, samt om digitala algoritmer och sub-systemlösningar för att uppfylla framtidens krav på ökad kapacitet och energi-effektivitet.

Resultat och förväntade effekter

Vi har tagit fram konkreta resultat vad gäller avstämbara laserssändares inverkan på transmissionssystem, visat hur man kan implementera mer energieffektiva mottagare, och hur man kan optimera effektförbrukningen i optiska nätverk och i optiska datakablar. Detta förväntas bidra till ökad konkurrenskraft för de deltagande företagen.

Upplägg och genomförande

Projektet innehöll tre arbetspaket: arbetsledning, tranceivers med ökad kapacitet, och energi-effektivitet. En heldags-workshops arrangerades 2018 hos Infinera och 2019 hos Infinera. Personal för företagen har också besökt Chalmers vid flera tillfällen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 mars 2020

Diarienummer 2017-05228

Statistik för sidan