Energieffektiv industriell kraftomvandlare; tillverkning och utvärdering av SiC PiN diod

Diarienummer 2015-03077
Koordinator ALSTOM Power Sweden Aktiebolag - ALSTOM POWER, Växjö
Bidrag från Vinnova 501 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2016
Status Avslutat