Energieffektiv industriell kraftomvandlare med kiselkarbid

Diarienummer
Koordinator ALSTOM Power Sweden Aktiebolag - ALSTOM POWER, Växjö
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat