Energieffektiv flexibel trådlös kommunikation för processindustrin

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02963

Statistik för sidan