Energibesparande lamineringsteknik för lätta produkter

Diarienummer
Koordinator GeLund AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - april 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04619

Statistik för sidan